Synonymer.no

annerledes

Meningsgruppe: 1

alternativ

alternativt

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

brokete

disparat

divergerende

eller

forskjellig

forskjelligartet

heterogen

hver sin

inkommensurabel

kryssende

lik

motsatt

motstridende

mulig

ny

på en annen

på en annen måte

skiftende

skiftevis

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

variabel

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

ymis

ymse

Meningsgruppe: 2

andre
© Wild Wild Web 2012