Synonymer.no

annamme

Meningsgruppe: 1

akkviescere

akseptere

ane

anerkjenne

anta

anta form

arve

bekomme

bli av

bli gift med

bli rammet av

bli til del

bli utsatt for

bli ved

erfare

erholde

erkjenne

erverve

fatte

finne

fornemme

føle

godta

gripe

gutere

hale i land

høre

høste

høste inn

innhente

innkassere

kjenne

lå fatt i

merke

motta

oppdrive

oppebære

oppfatte

oppnå

persipere

pådra seg

røyne

sanse

se

skaffe seg

skjelne

smake

spore

svelge

ta

ta hjem

tilegne seg

tjene

vedta

vinne

være

Meningsgruppe: 2

anstifte

Meningsgruppe: 3

anholde

arrestere

Meningsgruppe: 4

absorbere

annektere

assimilere

bemektige

dedisere

innforlive

knesette

legge seg til

leve seg inn i

lære

oppta

sette seg inn i

tilegne

vie
© Wild Wild Web 2012