Synonymer.no

anmerkning

Meningsgruppe: 1

alderstillegg

anførsel

annotasjon

antagelse

antegnelse

antegning

auke

bagatell

bemerkning

bilag

eksegese

ekskurs

ekstra

etterskrift

forklaring

fortolkning

fotnote

hale

innvending

kommentar

malus

melding

memorandum

merknad

merknader

NB

notabene

notat

note

noteapparat

notis

obs

obs.

observer

observerandum

opplysning

opptegnelse

ord

pluss

PM

promemoria

propos

pålegg

påslag

påtegning

randbemerkning

replikk

supplement

tilføyelse

tilgift

tillegg

tilleggs-

tilsetting

tilskudd

tilvekst

tolkning

tyding

utleggelse

uttalelse

vedlegg

ytring

ytterlig

økning

Meningsgruppe: 2

bebreidelse
© Wild Wild Web 2012