Synonymer.no

anmerke

Meningsgruppe: 1

akte

anføre

anke over

anklage

bebreide

bemerke

bli var

dadle

ense

erklære

forklare

fremføre

fremsi

føle

gi beskjed om

innskyte

klandre

kritisere

meddele

melde

mæle

nevne

opplyse

orde

påtale

replisere

si

tilføye

tilkjennegi

utbryte

uttale

uttrykke

Meningsgruppe: 2

bli kjent
© Wild Wild Web 2012