Synonymer.no

anmeldelse

Meningsgruppe: 1

advis

angrep

annonse

avertissement

bedømmelse

beskjed

bud

bulletin

daddel

depesje

dom

dårlig

elendig

erklæring

etterretning

fordømmelse

gi melding om

innberetning

kontrakt

kritikk

kunngjøring

meddele

melde

melding

memorandum

notifikasjon

notis

omtale

oppgave

opplysning

proklamasjon

rapport

recensjon

referat

signal

spurlag

telegram

under all kritikk

underretning

uttalelse

vurdering
© Wild Wild Web 2012