Synonymer.no

anmelde

Meningsgruppe: 1

aktuell

anføre

angi

annonsere

anslå

antyde

avertere

avsi

avsløre

bebreide

bebude

bekjentgjøre

berette

berømt

berøre

beskylde

betegne

betyde

blottstille

bringe

dadle

deklarere

demonstrere

dolke

erklære

fastslå

fordømme

forkynne

forråde

fortelle

fremføre

gi uttrykk for

gjøre kjent

gjøre vitterlig

henge ut

innberette

konstatere

kringkaste

kritisere

kunngjøre

legge for dagen

lyse

manifestere

markere

meddele

melde

monse

nevnte

notifisere

offentliggjøre

omtale

omtalt

omtalte

oppgi

opplyse

overgi

proklamere

publisere

på folkemunne

rapportere

recensere

referere

rykke inn

røpe

samtaleemne

si

si fra

signalere

signalisere

sladre

sladre på

slå opp

snikmelde

stikke

svike

telegrafere

tilkjennegi

tillyse

tinglyse

tyste

tyste på

utbasunere

utlevere

utlyse

uttale

uttrykke

varsku

varsle

vedkommende

vise

vurdere

ytre

Meningsgruppe: 2

avdekke


Andre relevante treff:

anmelder

anmeldelse

bokanmelder
© Wild Wild Web 2012