Synonymer.no

anledning

Meningsgruppe: 1

adgang

admisjon

affære

aksess

atkomst

benytte anledningen

bortvise

bot

botemiddel

eksempel

eventualitet

fall

fenomen

flenge

forekomst

foreteelse

forhold

fritt frem

gripe sjansen

grunn

halmstrå

høve

i anledning av

innpass

innslag

inntekt

kasus

kjenne sin besøkelsestid

klipp

leilighet

livsfornødenheter

mulighet

nekte adgang

nytte høvet

omstendighet

rett

riss

råd

sak

sjanse

skår

smi mens jernet er varmt

snitt

tilfelle

tilføre

tilgang

tillatelse

utkomme

Meningsgruppe: 2

hendelse

Meningsgruppe: 3

ha sitt utkomme

leve


Andre relevante treff:

foranledning

i anledning av

gi anledning til

benytte anledningen
© Wild Wild Web 2012