Synonymer.no

anklang

Meningsgruppe: 1

akklamasjon

anerkjennelse

applaus

approbasjon

atterljom

begeistring

begrep

beundring

bifall

bifallende tilrop

bifallsrop

bifallsytring

billigelse

ekko

enighet

erkjennelse

etterklang

forbrødring

fornemmelse

forståelse

gehør

gjenklang

gjennomslag

godkjennelse

godkjenning

hjerte

hjertelag

innføling

innlevelse

jubel

klapp

klappsalve

medhold

minne

ovasjon

overensstemmelse

resonans

respons

rett

ros

samforstand

samfølelse

samtykke

sanksjon

støtte

sympati

tillatelse

tilslutning

toleranse

velsignelse

vennskap

ømhet

øre

Meningsgruppe: 2

bre seg

Meningsgruppe: 3

gi medhold

grunnlag

heimel

hjemmel

holde


Andre relevante treff:

vinne anklang
© Wild Wild Web 2012