Synonymer.no

angripe

Meningsgruppe: 1

anfalle

anlegge

anløpe

anspenne

anstifte

antaste

anvende

attakkere

begrense

begynne

bekjempe

beleire

beskadige

beskaffen

bestorme

bestride

besvære

bevendt

binde

binde an med

binde seg til

bite i seg

blessere

bli angrepet

branke

bruke

bry

bryte løs

debutere

erobre

etablere

fare

fatt

forbrenne

forbruke

forderve

forfryse

forfølge

forgripe seg på

forplikte

forsere

forslå

fortredige

forulempe

få fatt i

gi seg i kast med

gi seg til

gjøre en ulykke på

gripe an

gripe fatt i

grunne

grunnlegge

gå angrepsvis til verks

gå i gang

gå innom

gå løs på

harpesere

helseslå

hemme

henge over

hente

initiere

innlate seg på

innlede

innskrenke

innta

innvie

intonere

introdusere

invadere

istemme

iverksette

kaste seg over

kjempe mot

kjøre i gang

kveste

lansere

ledere

legge til ved

lemleste

lide av

love

låse fast

løpe

løpe storm på

maltraktere

mishandle

molestere

motarbeide

motsette seg

motstå

naue

nedsette

opponere mot

opprette

overfalle

overrumple

overvelde

plage

planløs

plette

plyndre

polemisere

polemisere mot

prøve å holde nede

raide

ramponere

rigge

ryke på

røre

sette fast

skade

skamfere

skamslå

skjemme ut

skynde

slapp

slåss med

stanse

starte

storme

storme på

stri

stå i mot

støte

surre

såre

ta fatt

ta fatt på

ta kampen opp mot

takle

tilre

trakassere

ubestemt

uklar

undergrave

uroe

usikker

utrydde

variabel

vid

være nærgående mot

åpne

ødelegge

Meningsgruppe: 2

affisere

Meningsgruppe: 3

erodere

etse

fortære

gnage

korrodere

korrosiv

nage

pine

tære

tære på

tærende


Andre relevante treff:

angriper

angripende

angripelig

uangripelig
© Wild Wild Web 2012