Synonymer.no

angi

Meningsgruppe: 1

administrere

aksentuert

anføre

anmerke

annonsere

ansette

anslå

anslående

anta

antyde

anvise

avmerke

avsette

avsløre

bebude

bedyre

befale

befale over

bekjentgjøre

belyse

bemerke

benevne

beregne

berøre

beskrive

bestemt

bestråle

bestyre

betegne

betegnende

betro

bety

blinke

blottstille

bringe

bringe til ens kunnskap

deiktisk

demaskere

demonstrativ

demonstrere

denotere

desertere

dirigere

dolke

dolke i ryggen

drive

erklære

erklært

estimere

falle fra

falle i ryggen

fastholde

fastslå

fingere

forbauset

foregi

forestille

forestå

forfekte

forklare

forkynne

forråde

forsikre

fortelle

fortvilet

forvalte

fremføre

fremheve

fremlegge

fremtredende

fronte

føre

føre i marken

føre opp

førnevnte

gi

gi beskjed om

gi et vink om

gjøre gjeldende

gjøre kjent

glad

gå i spissen for

ha hånd om

hentyde

henvise

hevde

hitsette

holde på

hviske om

illuminere

indikere

informere

insinuere

insistere på

iøynefallende

karakterisere

karakteristisk

kaste lys over

kjennetegne

klar

klarlegge

klunke på

kommandere

komme med

kompromittere

kraftig

kritisere

krysse av

kunngjøre

kåt

la ane

la det skinne gjennom

la i stikken

late i stikken

lede

leie

lose

markant

markere

markert

meddele

melde

mene

merke

monse

måle

navngi

nevne

nevnte

notere

nummerere

offentliggjøre

omtale

operere

oppgi

opplyse

opplyse om

orde frempå

overbringe

overgi

overgitt

peke på

personifisere

poengtere

populær

postulere

presidere

prisgi

påberope seg

påfallende

påpeke

påpekende

påstå

påtakelig

rapportere

rapportere til

recensere

referere

regissere

regne opp

rettlede

samme

si

simulere

skarp

skarpskåren

sladre på

slå fast

slå frempå

slå på

slå takten

snikmelde

spesifisere

spille

stemple

styre

stå for

stå i spissen for

svike

svikte

symbolisere

særpreget

tale for

tilkjennegi

tilsi

tilvise

tipse

tyde på

tydelig

tyste

underrette

understreke

utlevere

utpeke

utpreget

uttale

uttalt

uttrykke

varsku

varsle

vedkomme

veilede

ville ha det til

vise

vitne

vurdere

være underlagt

ymte

ytre

Meningsgruppe: 2

anmelde

henge ut

tyste på


Andre relevante treff:

angiver

ganging

angiveri

angivelse

angivelig

toneangivende

toneangivende person
© Wild Wild Web 2012