Synonymer.no

angå

Meningsgruppe: 1

ad

affisere

aktuell

anbelange

anfekte

anføre

angjeldende

angripe

angående

apropos

bearbeide

bedrøve

beføle

behandle

bekymre

bemeldte

bemerke

berede

berøre

berøregå ut på

beskjeftige

beskrive

betraktning

betreffe

bringe ut av fatning

bry

denne

diskutere

dominere

dreie seg om

dreie seg om drøfte

dyrke

engste

famle

forstyrre

forurolige

gangbar

gjelde

gjeldende

gjøre gjeldende

gjøre inntrykk på

gjøre seg gjeldende

gripe

gå på

gå ut på

gå ut påinnvirke på

gå vedkommende på nervene

ha å gjøre med

handle om

henblikk

hensyn

herske

hevde

hva angår

ikke tale om

ille berørt

ille ved

implisere

influere på

innvirke på

interessere

interessere seg for

involvere

kare

kastrere

komme nær

komme på tale

med henblikk på

med hensyn til

med tanke på

nedslå

nei

nevnte

når det gjelder

om

omhandle

omtale

omtalte

oppta

oratorisk

protesjere

på tale

på tale om

påberope seg

påstå

påvirke

rake

rangere

respektive

retorisk

rote

røre

samle

samme

samtale

sjenere

skildre

skille

skjelle

skjenne

skremme

snerte

streife

stå i forbindelse med

svarve

tale-

telle

touchere

treffe

umulig

vedkomme

vedkommende

vedrøre

vedrørende

virke på

være dominert av

være verd

Meningsgruppe: 2

begredelig


Andre relevante treff:

angående

hva angår
© Wild Wild Web 2012