Synonymer.no

anfekte

Meningsgruppe: 1

affisere

angripe

angå

avbryte

avsanne

avspore

avvise

benekte

berøre

bestride

besvære

betvile

bringe ut av fatning

bringe ut av lage

dementere

distrahere

enervere

engasjere

engste

farge

forfølge

forstyrre

fortære

frakjenne

gjendrive

gjennomsyre

gjøre inntrykk på

gnage

gripe

gå like til hjertet på

gå vedkommende på nervene

hindre

hvile tungt på

imøtegå

influere

influere på

innvirke på

nage

nagende

nedslå

nekte

opponere mot

pinaktig

pine

pinefull

pinlig

plage

plagsom

protestere mot

påvirke

røre

sette spor

sjenere

skiple

skremme

stemme

trykke

tynge

tære

uroe

Meningsgruppe: 2

bekoste


Andre relevante treff:

uanfektet

anfektelse

anfektelser
© Wild Wild Web 2012