Synonymer.no

anførsel

Meningsgruppe: 1

administrasjon

anmerkning

annotasjon

antegnelse

antegning

auspisier

avdeling

befaling

bemerkning

bud

dominans

fotnote

førerskap

hegemoni

herredømme

kommando

kommentar

ledelse

lederskap

makt

merknad

NB

notabene

notat

note

notis

nøkkelstilling

oppsyn

opptegnelse

ordre

PM

presidium

promemoria

randbemerkning

regi

spiss

styre

styring

ægide

Meningsgruppe: 2

merknad

Meningsgruppe: 3

kontekst

setning

utsagn

ytring

Meningsgruppe: 4

erklæring

påstand

replikk

siende

uttalelse
© Wild Wild Web 2012