Synonymer.no

anføre

Meningsgruppe: 1

administrere

angi

angivelig

angå

anmerke

anslå

anvise

appellere

appellere til

avbilde

avgi

avlegge

avtrykke

befale

befale over

begave med

beherske

bemerke

benevne

beordre

berette

beseire

bestemme

bestyre

betegne

betenke med

bevilge

bringe

bringe på bane

by

dele ut

dirigere

dominere

donere

drive

ensrette

erklære

etterligne

fastslå

fingere

forebringe

foregi

foregitt

foreskrive

forestille

forestå

forevige

forevise

forføye

forklare

formidle

fortelle

forvalte

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremsi

fremstille

fronte

føre

føre i marken

føre opp

førnevnte

gangbar

gi

gi beskjed om

gi det

gi det utseende av

gi seg mine av

gi seg ut for

gi til beste

gi tilbake

gjeldende

gjenfortelle

gjengi

gjengis med

gjøre gjeldende

gjøre seg gjeldende

gå i spissen for

gå i spissen for

ha hånd om

henge hatten på

henskyte seg under

hensyn

henvise

henvise til

herme

herske

hete

hevde

hitsette

holde seg til

hykle

i teten

indikere

innskyte

innvende

kalles

kastrere

kommandere

komme frem med

komme med

la få

lansere

late som

lede

ledende

legge for dagen

leie

ligge foran

lose

lovfeste

lufte

makk

manøvrere

markere

meddele

melde

målbære

måtte

mæle

navngi

nedlegge

nevne

nevnte

når det gjelder

ofre

operere

oppføre

oppgi

opplyse

opplyse om

orde

overbringe

overgi

overgå

overlate

overrekke

oversette

peke på

plassere

presentere

presidere

pretendere

projisere

proponere

pukke på

påberope

påberope seg

påby

pålegge

påpeke

påstå

referere

regissere

regne opp

reprodusere

resymere

rette

rettlede

rykke i marken

samme

sende

servere

sette en til

si

simulere

sitere

skildre

skylde på

skyte seg inn under

slå av marken

spesifisere

spille

stikke til

stille

stride

styre

stå for

stå i spissen for

støtte seg til

ta til inntekt

tilholde

tilkjennegi

tilsi

tolke

toppe

tvunget til

unnskylde seg med

utbryte

utdele

utføre

utgi for

uttale

uttrykke

vedkomme

veilede

vise

vise til

være henvist til

være nødt til

ytre

Meningsgruppe: 2

antyde


Andre relevante treff:

anfører
© Wild Wild Web 2012