Synonymer.no

anerkjenne

Meningsgruppe: 1

adoptere

agreere

akkreditere

akkviescere

akseptere

akte

akte på

aktuell

anbefale

anerkjennende

annamme

anrope

anse

anslå

anta

applaudere

approbere

attestere

autorisere

avfinne seg med

avtale

be

bedyre

beedige

befeste

begripe

bejae

bekjenne

bekjenne kulør

bekjenne seg til

bekjenne seg til

bekrefte

bekrefte seg

belønne

bemerke

bemyndige

berømme

besegle

bestemme

bestyrke

betale

betenke

betrakte

bevilge

bevise

bevitne

bifalle

bikte

billige

bindende

bli

bli klar over

bøye seg i støvet for

endossere

erkjenne

erklære kompetent

estimere

etablert

etterkomme

fagne

fatte

feire

finne seg i

forherlige

fornemme

forsikre

forsone seg med

forstå

gangbar

gi

gi honnør

gi honnør

gi kompliment

gi lov

gi lovord

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gild

gjengjelde

gjengs

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

gutere

gyldig

gå inn på

gå med på

hedre

heve til skyene

holde stikk

honorere

hylle

høyakte

innføre

innrømme

innse

innvilge

innvilge i

introdusere

kanonisere

kjennes ved

klappe for

klarere

klubbe igjennom

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

konvensjonell

kvittere for

la få

legalisere

legitimere

love

lovfeste

lovlig

lovprise

låte vel over

medgi

motta

nære

oppfatte

opphøye

opplest og vedtatt

oppta

panegyrere

panegyrisk

parafere

prise

påskjønne

påta seg

påtegne

ratifisere

ratihabere

regne

respektere

rettskraftig

rose

rosende

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

sanse

se

sette høyt

sette pris på

sette på gullstol

si ja til

sikkert

skamrose

skjønne

skryte av

slutte seg til

slå til

smigre

stadfeste

strø sand på

stå

stå ved

støtte

superlativ

svelge

synge ens pris

ta bølgen

ta for god fisk

ta hatten av for

ta imot

ta til følge

ta vedkommende på ordet

tilbe

tilegne seg

tillate

tilstå

tiltre

tone flagg

tro på

trykke til sitt bryst

underkaste seg

underskrive

undertegne

valent

valid

vedgå

vedkjenne seg

vedstå

vedta

vedtatt

venerere

verdsette

verifisere

vidimere

vise aktelse

vitne

vurdere

være med på

være tilhenger av

vørde

vøre

ære

Meningsgruppe: 2

adlyde


Andre relevante treff:

anerkjennende

anerkjennelse
© Wild Wild Web 2012