Synonymer.no

andelshaver

Meningsgruppe: 1

abonnent

aksjonær

deltaker

interessent

kader

kampfelle

lem

medeier

medlem

medlemsland

medlemsstat

ordensbror

ordensridder

ordenssøster

part

parthaver
© Wild Wild Web 2012