Synonymer.no

analog med

Meningsgruppe: 1

analog

analogi

balanse

beslektet

endrektighet

enighet

forenlig med

forståelse

gjenklang

harmoni

homolog

i analogi med

i likhet med

i overensstemmelse med

i pakt med

i samsvar med

i stil

i stil med

identitet

ifølge

jamførbar

konformitet

kongruens

konsekvens

korrelasjon

korrespondanse

lignende

lik

lik som

likeartet

likhet

motsvarende

motsvarighet

overensstemmelse

overensstemmende

overensstemmende med

parallell

parallellisme

proporsjon

på lignende vis

på linje med

på samme måte som

på samme måten

samhøve

samsvar

slik som

symmetri

tilsvarende

à la

Meningsgruppe: 2

just som
© Wild Wild Web 2012