Synonymer.no

analog

Meningsgruppe: 1

analog med

av samme betydning

beslektet

bety

dekke

ekvivalent

ekvivalere

ensartet

ensformig

enslydende

erstatte

forvandt

gjøre ut for

gå opp i opp med

harmonere med

harmonerende

homolog

i analogi med

i den

i den dur

i familie med

i likhet med

i overensstemmelse med

i takt med

identisk

jamførbar

jamgod

jamsides

konform

kongenial

kongruent

korrespondere

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

ligne

lignende

lik

lik som

likeartet

likedan

likeløpende

likeverdig

make til

motsvare

motsvarende

nærstående

oppveie

overensstemmende

parallell

parallelt med

på lignende vis

på samme måten

sammenfallende

samsvarende

side

sidestilt

slik

snarlik

som ligner

synonym

tilsvare

tilsvarende

ville si

Meningsgruppe: 2

fysisk


Andre relevante treff:

analogi

analog med

i analogi med
© Wild Wild Web 2012