Synonymer.no

amalgamere

Meningsgruppe: 1

blande

brygge

lage

sammensmelte

samrøre

tilberede

Meningsgruppe: 2

alligere

blande sammen

blandet

broket

diverse

elte

forskjellig

fortynne

forveksle

gå surr i

heterogen

karatere

kontaminere

krysse

legere

makke sammen

mangeartet

melere

menge

mikse

mixed

motstridende

oppblande

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammensatt

skiftende

smelte sammen

spe

stokke

tilsette

tvilsom

tynne

uensartet

uren

usortert

Meningsgruppe: 3

alliere

bli med

forbinde

forene

forene seg

forlike

formæle

fusjonere

gjøre enig

gå opp i en høyere enhet

innforlive

innlemme

knytte

knytte sammen

koble

koble sammen

kombinere

kople

liere

make

pare

sambinde

samene

samle

sammenføye

sette

slutte seg til

slå lag

slå sammen

slå seg sammen

spleise

støte sammen

støte til

sveise

vie

vokse sammen
© Wild Wild Web 2012