Synonymer.no

alternativ

Meningsgruppe: 1

alternativt

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blandet

broket

dilemma

divergerende

eller

forskjellig

forskjelligartet

gjennomførlig

gjørlig

heterogen

inkommensurabel

kryssende

motsatt

motstridende

mulig

på en annen

på en annen måte

skiftende

skiftevis

som ild og vann

som natt og dag

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

usammenlignbar

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

Meningsgruppe: 2

eventuell

Meningsgruppe: 3

enten — eller

mulighet

opsjon

utvei

valg

Meningsgruppe: 4

betingelse

forbehold

forhold

forutsetning

ikke på vilkår

krav

nei

vilkår


Andre relevante treff:

alternativt
© Wild Wild Web 2012