Synonymer.no

alminnelig

Meningsgruppe: 1

allemannseie

allmenn

allmenngyldig

altomfattende

anordning

artig

atter og atter

bagatellmessig

banal

begivenhetsløs

beskjeden

bestemmelse

betydelig

billig

blek

daglig

dagligdags

diffus

dominant

dominerende

dårlig

eiendommelig

eksepsjonell

ekstraordinær

enerådende

enestående

enkel

ensformig

enstemmig

fast takst

fattig

felles

fjern

flat

flittig

flytende

for alle

for det meste

forlegen

forordning

forskrift

forslitt

fortrinnsvis

fremherskende

fremtredende

gammel

gang på gang

gangbar

generell

gjeldende

gjengs

gjennomgå

gjennomgående

gjennomsnittlig

gjensidig

gjerne

gyldig

gående

habituell

helst

herskende

hverdagskost

hverdagslig

hvermannseie

hyppig

i alminnelighet

i ett kjør

i regelen

i svang

idelig

ikke hverdagskost

ikke sjelden

inngrodd

instruks

intetsigende

jamt og samt

jevn

jevnlig

kjedelig

kollektiv

konturløs

konvensjonell

kummerlig

kurant

landsomfattende

liten

loddrett

lov

løs

mager

makeløs

mangen gang

mer enn en gang

merkelig

mest

middelmåtig

middels

mye

måtelig

naturlig

normal

nøysom

offentlig

offisiell

ofte

oftest

oppegående

ordinær

original

overveiende

planløs

planmessig

platt

prevalent

prosaisk

publikk

publisert

pussig

rar

regelbundet

regelmessig

regelrett

reglement

regulativ

regulær

rett som det er

ringe

rutinemessig

rådende

salgbar

samlet

sams

samstemmig

sedvanlig

sedvanligvis

selgelig

sent og tidlig

simultan

sin vante gang

sjelden

solidarisk

som ellers

som regel

som vanlig

spesiell

standard

statutt

stort sett

stå

stående

svak

svevende

tarvelig

tilvant

titt

trist

triviell

typisk

tåkete

ualminnelig

uanselig

uavlatelig

ubestemmelig

ubestemt

ubetydelig

udefinerbar

uhåndgripelig

uklar

ukonsis

underlig

underordnet

unik

unison

universell

uoriginal

upresis

usikker

ustanselig

utbredt

utflytende

utydelig

uvanlig

vag

vanlig

vanligvis

ved det gamle

vedtatt

vedtekt

ydmyk

åndløs

åpen

Meningsgruppe: 2

avbleket


Andre relevante treff:

ualminnelig

alminnelighet

i alminnelighet

alminnelig vending

alminnelige dødelige
© Wild Wild Web 2012