Synonymer.no

alluvio

Meningsgruppe: 1

auke

crescendo

eksplosjon

forbedring

formering

hausse

intensivering

oppskalering

oppsving

progresjon

påslag

stigning

tillegg

tilvekst

vekst

økning
© Wild Wild Web 2012