Synonymer.no

alliere

Meningsgruppe: 1

amalgamere

binde sammen

blande

bli med

brygge

flette

forbinde

forene

forene seg

forlike

formæle

fusjonere

gjøre enig

gå opp i en høyere enhet

innforlive

innlemme

knytte

knytte sammen

koble

koble sammen

kombinere

kople

krysse

lage

lage øl

legere

liere

make

melere

mikse

pare

sambinde

samene

samle

sammenfiltre

sammenføye

sammenslå

sammenveve

sette

sette sammen

slutte seg til

slå lag

slå sammen

slå seg sammen

smelte sammen

spe

spleise

stokke

støte sammen

støte til

sveise

tynne

vie

vokse sammen
© Wild Wild Web 2012