Synonymer.no

alderspensjon

Meningsgruppe: 1

forpleining

kost og losji

pensjon

Meningsgruppe: 2

enkepensjon

invalidepensjon

uførhetstrygd

understøttelse
© Wild Wild Web 2012