Synonymer.no

aktualitet

Meningsgruppe: 1

betydning

denotasjon

nyhetens interesse

Meningsgruppe: 2

nyhetens interesse

Meningsgruppe: 3

format

interesse

konsekvens

prioritet

rang

rekkevidde

relevans

vekt

verd

verdi

viktighet

Meningsgruppe: 4

beføyelse

berettigelse

brukbarhet

gyldighet

ikrafttreden

kraft

rettmessighet

rettskraft

validitet
© Wild Wild Web 2012