Synonymer.no

aktivitet

Meningsgruppe: 1

aksjon

bevegelse

drift

driftighet

energi

fart

forflytting

frakt

fremdrift

funksjon

futt

gang

glid

iherdighet

iver

jogging

kraft

liv

løping

manøver

manøvrering

mosjon

omløp

omrokkering

omstrukturering

operasjon

pepp

produksjon

pågåenhet

reise

røre

rørelse

rørsle

samferdsel

skjelv

svingning

tiltak

trafikk

travelhet

trim

troppeforflytning

vibrasjon

vind

virkelyst

virksomhet

vitalitet

Meningsgruppe: 2

anstrengelse


Andre relevante treff:

aktivitetsplan

interaktivitet
© Wild Wild Web 2012