Synonymer.no

aksiom

Meningsgruppe: 1

anlegg

antakelse

argument

assersjon

bakgrunn

basis

betingelse

erklæring

forsikring

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

hvis

hypotese

krav

kreve

kriterie

kvalifikasjon

mening

nedlegge påstand om

nødvendighet

postulat

premiss

prinsipp

påstand

påstå

sats

skikkethet

tese

under forutsetning av

utgangspunkt

utsagn

uttalelse

vilkår


Andre relevante treff:

aksiomatisk
© Wild Wild Web 2012