Synonymer.no

aksesjon

Meningsgruppe: 1

auke

tillegg

tilvekst

vekst

økning

Meningsgruppe: 2

adhesjon
© Wild Wild Web 2012