Synonymer.no

aksentuering

Meningsgruppe: 1

aksent

betoning

emfase

ettertrykk

hovedvekt

stavelsestrykk
© Wild Wild Web 2012