Synonymer.no

aksentuere

Meningsgruppe: 1

aksentuert

betone

fremheve

fremholde

gjøre oppmerksom på

gjøre tydelig

innskjerpe

legge vekt på

markere

markert

poengtere

presisere

påpeke

trekke frem

understreke

urgere

utheve

utmerke

vektlegge

Meningsgruppe: 2

betont

Meningsgruppe: 3

kursivere

sperre
© Wild Wild Web 2012