Synonymer.no

aksent

Meningsgruppe: 1

aksentuering

artikulasjon

betoning

diksjon

emfase

ettertrykk

hovedvekt

intonasjon

klem

kompresjon

lesetegn

ordtone

presjon

stavelsestone

stavelsestrykk

talemusikk

tone

tonefall

tonegang

tonelag

tonem

trykk

uttale

uttalemåte

Meningsgruppe: 2

alvor


Andre relevante treff:

aksentuere

aksentuert

aksentuering

med aksent
© Wild Wild Web 2012