Synonymer.no

akkurat

Meningsgruppe: 1

absolutt

aktpågivende

aldeles

anstendig

avpasset

bestemt

bokstavelig

bokstavrett

bokstavtro

comme il faut

detaljert

distinkt

eksakt

faktisk

fast

feilfri

fin

finmasket

for litt

forholdsvis

formalistisk

forseggjort

forsiktig

fullkommen

fullkomment

fullstendig

ganske

granngivelig

grundig

helt

holde ruten

hårfin

i sannhet

idiomatisk

ikke sant

inngående

intim

ja

jevn

jussom

just

just som

klar

konsis

korrekt

likesom

matematisk

med lys og lykte

millimeter-

minutiøs

mønstergyldig

naturtro

nemlig

nettopp

nidkjær

nitid

noenlunde

noggran

nokså

normal

nær

nøyaktig

nøye

OK

omhyggelig

omsorgsfull

ord for ord

ord til annet

ordentlig

ordrett

parlamentarisk

passe på som en smed

pedantisk

pertentlig

pirkete

planmessig

plent

presis

prikk

prompte

punkt

punktlig

på en prikk

på håret

på millimeteren

på minuttet

på prikken

på sekundet

på slaget

på streken

på øret

pålitelig

påpasselig

regelmessig

regelrett

rent

rigorøs

riktig

sann

skarp

skikkelig

skrupuløs

slavisk

slik som

smålig

stemmer

streng

stringent

temmelig

til fulle

til punkt og prikke

til visse

tro

tydelig

tålelig

uangripelig

udadlelig

uklanderlig

uten tvil

utførlig

utvilsomt

verbal

verbatim

visselig

vyrk

være presis

à point

Meningsgruppe: 2

for kort tid siden


Andre relevante treff:

akkuratesse

akkurat
© Wild Wild Web 2012