Synonymer.no

akkreditiv

Meningsgruppe: 1

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

bilag

brev

charter

diplom

dokument

dossier

gjeldsbrev

holograf

ihendehaverpapir

note

papir

patent

revers

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

Meningsgruppe: 2

appell

Meningsgruppe: 3

bemyndigelse

carte blanche

fullmakt

handlefrihet

kreditiv

legitimasjon

lisens

mandat

myndighet

prokura

tillatelse
© Wild Wild Web 2012