Synonymer.no

agrement

Meningsgruppe: 1

akkord

anerkjennelse

approbasjon

avtale

bifall

billigelse

enighet

forlik

gentlemen's agreement

ja

jaord

kompromiss

konkordat

konsensus

kontrakt

konvensjon

medhold

minne

modus vivendi

ordning

overenskomst

pakkeløsning

pakt

samtykke

sanksjon

tillatelse

tilsagn

tilslutning

traktat

velsignelse

Meningsgruppe: 2

adhesjon
© Wild Wild Web 2012