Synonymer.no

age

Meningsgruppe: 1

antagonisme

antipati

aversjon

avind

avsky

avsmak

bitterhet

ha et horn i siden til

hat

kvalme

mishag

motvilje

nag

uvilje

vemmelse

Meningsgruppe: 2

avstraffe

banke

banke på

bearbeide

beseire

bite

bulte

bøtelegge

danne

denge

disiplinere

disiplinert

dra til

dressere

dukke

dulpe

dulte

dælje

fengsle

forderve

gi en kilevink

gjennomhegle

gjøre folk av

henvende

hudflette

jule opp

karnøfle

klapse

kline til

klype

kultivere

kveste

lurke

lydig

lære opp

mulktere

oppdra

oppfostre

opplære

ordentlig

piske

polere

pryle

refse

rise

rundjule

sivilisere

skade

skamslå

skolere

slipe kantene av

slå

slå helseløs

sparke

statuere et eksempel

stikke

straffe

såre

tampe

torturere

tukte

undervise

utvikle

veilede

voldta

Meningsgruppe: 3

aktelse

Meningsgruppe: 4

håndtere

kjøre

kontrollere

styre

tumle

tøyle

Meningsgruppe: 5

arbeide ned

bakse

bakse med

base

beherske

betvinge

boltre seg

dempe

falle

ferdes

kaste seg

kjempe med

kue

mestre

rave

rulle

stri med

styrte

svinge seg

trille

tumle med

tumle seg

undertrykke

vakle

velte

velte seg

virre

Meningsgruppe: 6

drive

Meningsgruppe: 7

pietet

respekt

venerasjon

vørnad

ærbødighet

ærefrykt


Andre relevante treff:

rage

sage

nage

lage

jage

agere

hage

mage

agent

agens

fager

agenda

jaget

agelig

lager

jager

lages

dages

agende

mager

dagen

flage

drage

gnage

snage

plage

skage

klage

image

ulage

krage

ageløs

agelaus

agentur

gnager

drager

jage ut

plages

drages

jagende

plaget

slagen

slager

lage om

klagev

agerende

koagel

nagende

dragere

reagere

jage

lage øl

lage mat

lagerrom

jage opp

lage til

behage

felage

magemål

magesyke

magesjekk

jage bort

lage hull

dragende

klagende

Pagemaker

manager

ovfager

hagegynge

lage barn

avdages

tragedie

nylaget

ulagelig

rage frem

magebelte

dragelse

magebrems

bedaget

lage mål

hommage

klagemål

mishage

lage leven

veklage

vintage

i ulage

klagesang

beklage

bardage

dagen lang

ledsage

anklage

oppdage

drageskip

kragebein

forjage

mageregion

innjage

coulage

forsage

avtagende

radmager

oppjaget

arvtager

dagens mann

unntagen

antagelig

bedrager

utslagen

betagende

behagelig

mottager

anklager

betagelse

flageolett

flagellant

bedagelig

ledsager

lage vellyd

lage uorden

lage teater

teenager

surmaget

forjaget

tillaget

antagelse

lage oppstyr

avreagere

lage åpning

nettmage

nødsage

propagere

bladmage

bedage seg

dagen derpå

dyrehage

bedrageri

oppdagelse

ledsagelse

forslagen

kornlager

tiltagende

ubehagelig

ledsagende

datalager

beklagelig

mottagelse

beklagelse

varelager

bedragersk

deltagende

forsagelse

påtagelig

andragende

inntagende

barmfager

mottagelig

iakttager

oppdrager

hårfager

selvlaget

pikedager

hverdager

beklage seg

lage hurlumhei

behagelighet

kragerøterne

demurrage

jage på flukt

avreagering

lage dubletter

løs mage

antageligvis

havnehage

storslagen

skinnmager

selvplager

pakkelager

tildragelse

ubedragelig

nærtagende

udeltagende

på slaget

uoppdragen

oppdragelse

lage seg til å

klage sin nød

feiltagelse

guttedager

fordragelig

brystfager

fremragende

foretagende

ta av dage

landeplage

lage hakkemat av

platmenage

gårsdagens

belage seg på

beklageligvis

ubehagelighet

se dagens lys

løypemage

overreagere

hørensagen

bedagelig tempo

upåklagelig

velbehagelig

underslager

ufordragelig

ferdiglaget

gamle dager

hensyntagen

lage plukkfisk av

overdragelse

møteplager

morgendagens

fordragelighet

Dagens næringsliv

ha på lager

avstandtagen

livsledsager

skrekkslagen

midt i laget

her om dagen

bli oppdaget

veloppdragen

oppdagelsesreise

nærtatagende

våpendrager

selvbehagelig

trommeslager

redselslagen

mett av dage

livsledsagere

mett av dager

i meste laget

iakttagelsesorgan

plattenslager

i gamle dager

komme av dage

klar som dagen

være avtagende

i minste laget

fusker i faget

midt på dagen

kappe og krage

zoologisk hage

ende sine dager

overhåndtagelse

skrekkinnjagende

gi ridderslaget

overhåndtagende

kjøttpåtagelse

gjøre utslaget

legge for dagen

ubehagelig overraskelse

i største laget

være i avtagende

ligge på magen for

være nødsaget til

være opp ad dage

bringe ut av lage

i gode gamle dager

i gode og onde dager

tomhet og jagen efter vind

som hører til dagens orden

ha sett sine beste dager

gi sitt besyv med i laget

la en vite hva klokken er slagen
© Wild Wild Web 2012