Synonymer.no

advis

Meningsgruppe: 1

adlyde

advarsel

anmeldelse

annonse

aspekt

auspisierpl

avertissement

beskjed

bud

budskap

bulletin

depesje

erklæring

etterretning

forvarsel

informasjon

innberetning

kunngjøring

kunnskap

meddelelse

melding

memorandum

merke

notifikasjon

notis

nyhet

oppgave

opplysning

proklamasjon

rapport

redegjørelse

sannsagn

signal

spurlag

ta til etterretning

telegram

tidende

tilsigelse

underretning

varsel

varsku

vink

Meningsgruppe: 2

gi melding om


Andre relevante treff:

advisere

gradvis
© Wild Wild Web 2012