Synonymer.no

advarsel

Meningsgruppe: 1

admonisjon

alvorsord

anmerkning

arbeid

aspekt

auspisier

auspisierpl

avhandling

avlegger

belegg

bevis

bok

bredside

brosjyre

damoklessverd

dragelse

døme

eksempel

erfaring

filippika

flyveblad

forbud

forestilling

forløper

formaning

forvarsel

frist

grytidlig

hanegal

hefte

hint

irettesettelse

jærtegn

knopp

kunnskap

kykeliky

leksjon

lærdom

lære

lærepenge

memento

mene tekel

minnelse

omen

oppstrammer

overhaling

pamflett

plante

profeti

publikasjon

påminnelse

påminning

refselse

renning

reprimande

riset bak speilet

runne

råd

røffel

signal

skjenn

skrape

skremmeskudd

skriften på veggen

skudd for baugen

skuring

spire

spore

spådom

symbol

ta lærdom av

tegn

teinung

tekst

tennung

tilrettevisning

traktat

trugsmål

trussel

tvang

varsel

varsku

ved hanegal

ved daggry

vekker

verk

vink

Meningsgruppe: 2

baug
© Wild Wild Web 2012