Synonymer.no

administrere

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

anlegge

befale

befale over

beherske

berge

bestyre

besørge

danne

dirigere

drive

dy seg

foranstalte

forestå

forvalte

fronte

føre

greie

greie med

grunnlegge

gå i spissen for

gå i spissen for

ha hånd om

ha ledelsen av

ha oppsyn med

herske

holde

i teten

igangsette

kommandere

larme

lede

ledende

leie

ligge foran

lose

operere

ordne

organisere

passe

presidere

regissere

rettlede

rå for

råde

røkte

skaffe

skalte og valte med

skjøtte

stelle med

styre

styre klar av

styre seg

stå for

stå i spissen for

systematisere

toppe

tumle

unngå

utøve

veilede

Meningsgruppe: 2

manøvrere
© Wild Wild Web 2012