Synonymer.no

administrasjon

Meningsgruppe: 1

anførsel

ansvarshavende

arbeid

art

auspisier

begrep

beherskelse

beskaffenhet

bestyr

bestyrelse

direksjon

dominans

embetsverk

endeløs administrasjon

etat

formynderskap

forvaltning

fremtoning

førerskap

hegemoni

herredømme

individ

institusjon

kommando

kuratel

ledelse

lederskap

myndighet

oppsyn

papirmølle

presidentskap

presidium

regi

regime

regimente

regjering

representantskap

råd

skjemavelde

stell

styre

styring

styringsverk

verjemål

verk

vesen

virksomhet

ægide

Meningsgruppe: 2

ratt


Andre relevante treff:

endeløs administrasjon
© Wild Wild Web 2012