Synonymer.no

adlyde

Meningsgruppe: 1

advis

akseptere

akte

akte på

anerkjenne

avbøte

avlese

avløse

avverge

belegge

belure

benytte

beskjed

beskue

bud

budskap

bønnhøre

chillum

danse etter vedkommendes pipe

en brikke i spillet

estimere

etterfølge

etterfølgende

etterkomme

etterleve

etterretning

etterrettelig

falle til fote

fire

funksjonær

fylle

følge

følge med

føye

føye seg

gi etter

gi etter for

gi seg

gjendrive

gjennomføre

gjøre som én blir fortalt

gå i oppfyllelse

ha for øye

hjul i maskineriet

holde

holde seg etterrettelig

honorere

hylle

høre

høre etter

høres

iaktta

imøtekomme

informasjon

innrette

innstille

jenke seg

kapitulere

klinge

komme

kommende

kunnskap

la seg lede av

lav

legge for dagen

lempe

lyde

lystre

lytte

låte

meddelelse

melding

menig

merke

nargile

nyhet

oppfylle

oppfylles

opplysning

opprettholde

ordne

overholde

parere

på gulvet

redegjørelse

resignere

respektere

rette seg

rette seg etter

ringe

sannsagn

sekundær

skje

slå til

statist

stikke

stryke med hårene

subaltern

ta seg ad notam

ta til etterretning

tidende

tilfredsstille

tillempe

tilpasse

tåle

ubetydelig

undergitt

underkaste

underkaste seg

underordne

underordne seg

underordnet

underretning

utsette

utsette for

uttales

uvesentlig

uviktig

virkeliggjøre

være til viljes

Meningsgruppe: 2

beløpe seg til
© Wild Wild Web 2012