Synonymer.no

abbreviatur

Meningsgruppe: 1

abbreviasjon

akronym

forbokstav

forkortelse

forkorting

initialord

kortform

reduksjon

sigel

tironisk note
© Wild Wild Web 2012