Synonymer.no

abbreviasjon

Meningsgruppe: 1

abbreviatur

akronym

forbokstav

forkortelse

forkorting

initialord

kortform

reduksjon

sigel

tironisk note
© Wild Wild Web 2012