Synonymer.no

PM

Meningsgruppe: 1

andragende

anførsel

anmerkning

anmodning

annotasjon

ansøkning

antegning

begjæring

bemerkning

bønn

bønnskrift

forespørsel

fotnote

henstilling

invitasjon

kommentar

NB

notabene

notat

note

notis

oppfordring

opprop

opptegnelse

petisjon

promemoria

randbemerkning

spørsmål

supplikk

søknad

tilskyndelse
© Wild Wild Web 2012