Synonymer.no

NB

Meningsgruppe: 1

anførsel

anmerkning

annotasjon

antegnelse

antegning

bemerkning

fotnote

kommentar

memorandum

merknad

notabene

notat

note

notis

obs.

observer

observerandum

opptegnelse

PM

promemoria

påtegning

randbemerkning

tillegg
© Wild Wild Web 2012