Synonymer.no

øre

Meningsgruppe: 1

ansikt

Meningsgruppe: 2

anlegg

bakhode

bart

begjærlighet

bemerke

blikk

bønnhøre

drift

engasjement

fingerspitzgefühl

fornemmelse

forståelse

følelse

hake

hår

høre

ignorere

instinkt

interesse

intuisjon

isse

iver

kinn

kjake

kjeve

leppe

lutter øre

lytte

låne øre

med et halvt øre

munn

naturdrift

nese

nesebor

neserygg

omsorg

omtanke

oppmerksom

oppmerksomhet

opptatthet

panne

ryggmargsfølelse

sans

skjegg

skrive seg bak øret

smak

snakke

spisse ører

syn

teft

tenner

tinning

tute ørene fulle

uoppmerksomt

velvilje

vende det døve øret til

øreflipp

øye

øyenbryn

øyenhule

øyenlokk

Meningsgruppe: 3

anklang


Andre relevante treff:

øren

nøre

røre

føre

vøre

høre

høres

vøren

ørefik

fører

kjøre

gjøre

førebu

smøre

snøre

rørete

iføre

uføre

ørekyte

rørende

øreflipp

kjørel

gjøren

sløret

føre om

kjører

uvøren

rørelse

øremerke

slørete

røre seg

avhøre

høre til

øretuteri

anføre

førerhus

smøreri

smørete

føresegn

røreverk

førebudd

røre ved

føremonn

føre opp

høre inn

berøre

føre inn

høre opp

føre til

ugjøre

føre seg

utføre

førerskap

førerkort

anfører

gjøre om

aktører

føre vill

føre krig

føre frem

kjørende

snøret i

hørespill

kjørefil

gjøre av

omgjøre

iføre seg

gjøre for

kjørebane

påhøre

påføre

opprøre

innføre

jamføre

opphøre

gjøre noe

gjøre arg

kjøre inn

løsøre

oppføre

hørensagen

medføre

kjøretøy

gjøre det

gjøre bot

la høre

kjørefelt

samrøre

ørelappstol

vedrøre

gjøre rik

forhøre

halløre

avsløre

forføre

gjøre seg

gjøremål

bokføre

gjøre til

eseløre

øredøvende

utgjøre

henføre

gjøre opp

slørevind

gjøre åt

attføre

høre etter

tilhøre

gjøre vel

tilføre

avgjøre

smøre til

henhøre

hitføre

gjøre lite

bokfører

gjøre enig

gjøre tegn

avførende

ørende liten

gjøre glad

opprører

bilfører

gjøre klar

gjøre fast

øret

forfører

ordfører

røre sammen

for øret

tilhører

gjøre redd

høre hjemme

gjøre ondt

slukøret

gjøre sitt

gjøre narr

gjøre løs

utførelse

sakfører

gjøre ære

gjøre monn

iørefallende

hjemføre

gjøre slutt

gjøre liten

gjøre holdt

gjøre vondt

gjøre solid

kjøredoning

kjøre i vei

jevnføre

gjøre trist

gjøre kjent

gjøre susen

ha øre for

kjøre i seg

råkjøre

tilsløre

føre à jour

dataføre

båsføre

gjøre bedre

overføre

overhøre

fremføre

rengjøre

framføre

forgjøre

tilhørere

bortføre

frigjøre

gjøre frisk

føre med seg

føre hen på

avføre seg

gjøre blind

samkjøre

gjøre forbi

smøre haser

misgjøre

fullføre

målføre

hjøre ugjort

henførelse

hærfører

forførende

velgjører

avslørende

avgjørende

avgjørelse

boksmører

gjøre ugjort

vedrørende

gjøre ut for

gjøre urolig

tilhørende

føre i pennen

gjøre ferdig

oppførelse

opprørende

pårørende

kjøre i gang

marodører

gjøre gravid

gjøre gammel

gjøre furore

gjøre modell

innførende

gjøre avbikt

førerstilling

føre til jord

gjøre gyldig

føre i marken

gjøre mørke

slukkøret

kjøre opp med

klargjøre

gjøre stas av

ajourføre

kunngjøre

gjøre til sin

hitrøre fra

oversmøre

godtgjøre

reingjøre

sluttføre

utgjøre for

redegjøre

oppføre seg

opphøre med

låne øre

gjøre tydelig

gjøre bruk av

gjøre knefall

blidgjøre

forførerisk

gjøre seg til

gjøre folk av

gjøre et hode

bønnhøre

gjøre i stand

gjøre kur til

gjøre anskrik

gjøre narr av

føre bevis for

føre bak lyset

gjøre nervøs

gjøre opprør

forhøre seg

avsløre seg

gjøre fortred

gjøre seg fore

gjøre rådelig

kulekjører

gjøre vold på

gjøre ære på

gjøre seg flid

bladsmører

gjøre vesen av

smøre tykt på

gjøre krus på

gjøre krus for

gjøre kål på

gjøre med barn

gjøre opp fisk

gjøre motstand

henføres til

gjøre krav på

gjøre hærverk

godgjørende

gjøre i penger

kjøre seg fast

framførelse

krigførende

gjøre vanntett

føre tilsyn med

reisefører

gjøre skam på

vise døren

gjøre ende på

gjøre til lags

snøret i bånn

gjøre arveløs

gjøre det godt

folkefører

gjøre alvor av

gjøre stas på

gjøre tjeneste

gjøre fortgang

gjøre utslaget

fremførelse

gjøre seg umak

fullførelse

velgjørende

frigjørende

møkkjører

føre på avveier

forbikjøre

gjøre noe etter

bløtgjøre

videreføre

ettergjøre

gjøre gjeldende

muliggjøre

tilhørerflokk

gjøre nummer av

å høre etter

gjøre forskjell

gjøre det mulig

rådføre seg

gjøre kjent med

gjøre inngrep i

lutter øre

tilhørerskare

gjøre hudskifte

gjøre bankerott

gjøre innhogg i

gjøre seg liten

gjøre vitterlig

godgjørenhet

gjøre vendereis

gjøren og laten

gjøre på trass

gjøre urett mot

gjøre opp varme

gjøre rent bord

gjøre slutt på

gjøre skøy med

gjøre strandhogg

turistfører

godtgjørelse

gjøre det av med

gjøre en stridig

gjøre seg lystig

nyoppførelse

gjøre til skamme

gjøre døgervill

blekksmører

redegjørelse

renovatører

gjøre utkast til

gjøre til latter

spisse ører

gjøre godt igjen

bannerfører

gjøre sin entré

brettkjører

gjøre noe av seg

gjøre kompliment

gjøre sitt beste

gjøre om i penger

gjøre underverker

gjennomføre

ikke ørens lyd

føre forhandlinger

redegjøre for

dyktiggjøre

gjøre fremlegg om

gjøre opphevelser

gjøre regning med

markedsføre

tilbakeføre

gjøre framlegg om

kjøre på tjukken

synliggjøre

gjøre et overslag

gjøre gode penger

gjøre hakkemat av

gjøre en ende på

journalføre

berøregå ut på

føre i sitt skjold

billedgjøre

helliggjøre

het om ørene

gjøre store øyne

om å gjøre

herliggjøre

gjøre med overlegg

smøre for tykt på

gjøre fortgang med

altavgjørende

gjøre seg bemerket

gjøre seg klar til

fremmedfører

gjøre helomvending

saliggjørende

gjøre en noe etter

gjøre inntrykk på

markedsfører

hjemmehørende

epokegjørende

undergjørende

rev bak øret

gjøre til syndebukk

umyndiggjøre

frigjøre seg for

fyllestgjøre

rådføre seg med

gjøre seg skyldig i

gjøre det klart for

gjøre det visst med

tydeliggjøre

ha ørene på stilk

gjøre overslag over

tute ørene fulle

godgjøre seg med

gjøre seg begrep om

kryssforhøre

levendegjøre

gjøre seg gjeldende

gjøre en ulykke på

opp å kjøre

bekjentgjøre

gjøre myk eller mør

hviske i øret

gjøre vold på fakta

gjøre svenske av seg

gjøre seg til latter

slalåmkjører

gjøre oppmerksom på

gjøre sitt fornødne

kjøre hodet i veggen

gjøre livet surt for

hjemmehørende i

gjøre seg ferdig med

gjøre en distinksjon

gjøre vei i vellinga

føre el. ha tilsyn med

gjøre et hode kortere

tjenestegjøre

nyttiggjøre seg

gjøre sin oppvartning

ha å gjøre med

tilintetgjøre

gjøre vannavstøtende

gjøre til virkelighet

virkeliggjøre

legemliggjøre

dyktiggjøre seg

holde ørene stive

gjøre opphevelser mot

gjøre varm om hjertet

verdsliggjøre

strømtilfører

fyldestgjørende

bekjentgjørelse

fyllestgjørende

protokollfører

stå for døren

gjøre seg til gode med

for døve ører

gjøre en beslutning om

regnskapsfører

gjøre seg fortjent til

gjøre det til en regel

uskadeliggjøre

vanskeliggjøre

dyktiggjøre seg i

latterliggjøre

gjøre en rangen stridig

gjøre seg fortrolig med

lykksaliggjøre

gjøre til gjenstand for

offentliggjøre

gjøre seg til venns med

gjøre seg forhåpninger

gjøre regning uten vert

anskueliggjøre

føre el. ha kontroll med

skjære i ørene

kostgodtgjørelse

legemliggjørelse

ikke-krigførende

gjøre seg til herre over

virkeliggjørelse

gjøre sine hoser grønne

ikke krigførende

som tilhører andre

tilintetgjørelse

tilintetgjørende

tute en ørene fulle

nødvendiggjøre

sannsynliggjøre

lytte ved dørene

gjøre rent bordklargjøre

mangfoldiggjøre

rettferdiggjøre

gjøre som én blir fortalt

gjøre seg til talsmann for

forretningsfører

gjøre et godt inntrykk på

førsteoppførelse

stolen for døren

offentliggjørelse

lette på sløret

smøre seg med tålmodighet

latterliggjørelse

være lutter øre

med et halvt øre

fullstendiggjøre

mistenkeliggjøre

rettferdiggjørelse

gjøre en fjær til syv høns

gjøre en mygg til en elefant

gjøre sine hoser grønne hos

bak lukkede dører

gjøre en fjær til fem høns

som lar seg gjøre

komme ut å kjøre

ikke gjøre fra eller til

ikke gjøre forskjell på

rettferdiggjøre seg

utrykningskjøretøy

som hører til dagens orden

ikke gjøre skam på maten

tjenestegjøreMateriale

slå latterdøren opp

ikke fem flate øre

gå stille i dørene

skrive seg bak øret

gjøre gode miner til slett spill

som står for døren

med en rev bak øret

slå opp latterdøren

så rart det enn høres

vende det døve øret til

rett utenfor stuedøren

være kommet opp å kjøre

la gå inn av det ene øret og ut av det andre

som ikke har noe med saken å gjøre

å gå inn av det ene øret og ut av det andre
© Wild Wild Web 2012