Synonymer.no

ør

Meningsgruppe: 1

atspredt

banke

barokk

bedøve

bedøvet

befippet

beruset

bestyrtet

betuttet

bevisstløs

blende

borte vekk

bringe ut av balanse

brydd

delirant

desorientert

desperat

distrahere

forbløffe

forfjamset

forgapt

forlegen

forrykt

forstyrre

forstyrret

fortullet

fortumlet

forturet

forvillet

forvirre

forvirret

fra konseptene

full

gal

groggy

hodegal

hodegalen

håndfallen

i ørska

kaotisk

katolsk i hodet

konfundere

konfus

kåt

lett i hodet

letthodet

mystifisere

nervøs

omtåket

overraske

perpleks

planløs

påvirket

rotete

rusk

rådløs

rørete

sanseløs

sjenert

sløv

sosete

surrete

susete

svimete

svimmel

svimren

synkverve

tankeløs

tomlet

tullen

tummelumsk

tung i hodet

uklar

uordentlig

usikker

ute av seg

vildren

villede

vimete

vimsete

øren

Meningsgruppe: 2

amorøs


Andre relevante treff:

øre

ørk

mør

rør

ørsk

dør

bør

før

øren

ørte

mørk

børs

høre

ørret

gørr

ørske

røre

tørn

tørk

før-

føre

rørt

tørr

dørk

ørken

ørten

dørg

nøre

vøre

odør

vørde

tørre

fjør

rørig

ufør

børst

børse

mørje

mørke

mørkt

tørne

tørke

sørpe

sørge

fører

først

førre

ørefik

kjør

vøren

ørsken

vørke

slør

smør

lørve

tørst

uvør

lørje

kørka

hørig

høres

uhørt

mørtel

mørkne

rørlig

hørbar

rørsle

rørete

bjørn

flørt

førlig

tørste

tørkle

hørlig

uføre

vørnad

førebu

første

sørlys

førsel

høring

førkje

føring

sørfra

gjøre

urørt

kjøre

snøre

snørr

vørsam

ørekyte

smøre

ørliten

iføre

børste

kjørr

sapør

gørrlei

første-

skjør

hørbart

mørking

kjørel

gehør

rørende

rørelse

dusør

tørrete

gjørme

humør

øremerke

sløret

før

spørre

større

føre om

aktør

størst

øreflipp

avhør

kulør

vørdsam

smørje

sørover

børsten

vigør

rørthet

vivør

malør

valør

kjører

hjørne

flørte

fjørfe

posør

uvøren

dørvakt

favør

gjøren

slørete

ugjøre

føre opp

føresegn

smøring

smørete

hørsels-

høre til

smøreri

dørgende

spørres

dørstokk

urørlig

børnskap

mørklagt

føre inn

førtidig

vørsløs

kjørbar

kjøring

uhørlig

mørkning

størkne

gørrende

kulørt

hjørne-

gjørlig

tørre ut

førerhus

uvørden

berøre

flørtet

røreverk

føremonn

tørrland

røre seg

røre ved

førebudd

utføre

i ørska

sørgelig

skjørt

føre til

tørke ut

avhøre

føre seg

høre opp

høre inn

kjørlig

øretuteri

ørkesløs

anføre

hørespill

førnevnte

sørgmodig

medbør

markør

massør

ørkenaktig

skjørte

opprør

parlør

portør

påhør

opphør

honnør

mørklegge

mørkestue

mørkemann

nedbør

kjørende

kjørefil

medfør

gjøre av

lydhør

sørge for

smørøye

kåsør

gjøre om

sappør

motbør

skjørpe

førstning

snøret i

besørge

tørke inn

vanfør

frisør

behørig

føre frem

anfører

før tiden

tørne for

forhør

dørstøkk

dørvrider

flanør

dørselger

flørtete

utkjør

tørrlegge

føre krig

tørke til

førerkort

førerskap

føre vill

aktører

amatør

gjørs på

humørsyk

påføre

utgjøre

medføre

la høre

ørkennomade

vedrøre

påhøre

høre etter

øredøvende

avsløre

smøre til

avhøring

utførlig

slørevind

tørt gress

berøring

hørensagen

gjøre for

utførsel

gjøre seg

jamføre

utkjørt

henhøre

løsøre

henført

halløre

gjøre noe

henføre

samrøre

gjøre opp

bokføre

hitføre

ta tørn

forføre

gjøre rik

i første

uttørket

sjørøver

tørkepapir

forhøre

første tid

forført

tørke over

gjøremål

størrelse

sørge over

innføre

gjøre arg

andørgje

attføre

ugjørlig

gjøre bot

kjøretøy

opphøre

anførsel

gjøre vel

kjørebane

gjøre til

uberørt

kjøre inn

kjørefelt

tilhøre

førstemann

tilføre

gjøre det

førstevalg

omgjøre

gjøre åt

opprøre

avføring

eseløre

avgjøre

opprørt

førsterett

ørelappstol

iføre seg

før nevnte

oppføre

opphørt

førsteside

spørre ut

spørsmål

sakfører

eldmørje

forsørge

oppgjør

gjøre ondt

formørke

fortørne

børsteaktig

gjøre ære

flottør

tørstedrikk

utførelse

opprører

gjøre sitt

opprørsk

samhørig

på dør

øret

røre sammen

forfører

gjøre redd

ordfører

børstefjær

dørhåndtak

for øret

gjøre tegn

sjåfør

tungfør

gjøre fast

gjøre enig

traktør

i vigør

kreatør

visitør

høre hjemme

gjøre glad

humørløs

slukøret

bilfører

hardfør

avførende

snørrbrems

svivørde

sutenør

ildmørje

ørkesløshet

talerør

størrelser

før omtalte

før i tiden

som før

tilhører

før oldfrue

auditør

humørfylt

førstehjelp

gjøre lite

sjarmør

utspørre

vanvørde

gjøre løs

bokfører

marodør

gjøre narr

gjøre monn

gjøre klar

førsteplass

ørende liten

hjørnesten

talefør

kjøredoning

bortføre

dataføre

målføre

halvmørk

halvtørr

inntørket

kjøre i vei

nedkjørt

kjøre i seg

misgjøre

innførsel

innkjørt

innføring

avføre seg

mørkelegging

hjørnespark

jamførbar

ørkenvandring

hjørnestein

båsføre

utendørs

valbjørk

hjemføre

lettrørt

fembøring

gjøre vondt

ha øre for

jevnføre

iørefallende

besørgelse

overført

smøre haser

tilsløre

tilbørlig

fremføre

gjøre holdt

tilslørt

fullført

samrøring

føre hen på

på tørk

samkjørt

gjør vel å

gjøre bedre

gjøre blind

tørne sammen

gjøre kjent

formørket

forgjøre

rengjøre

føre à jour

råkjøre

tilhørere

samkjøre

fortørnet

framføre

førstehånds

oppføring

gjøre liten

førstefiolin

gjøre trist

førhistorisk

tussmørk

fullføre

gjøre frisk

oppførsel

gjøre susen

gjøre slutt

overføre

sørgmodighet

overhøre

sørgebudskap

føre med seg

frigjøre

gjøre forbi

gjøre solid

førstepremie

tiraljør

kronikør

voltigør

volontør

gjøre ferdig

bekkmørkt

velgjører

avslørende

fullførte

trepanør

kurtisør

avgjørende

avgjørelse

gjøre avbikt

kjøre i gang

førstkommende

føre i pennen

innførende

interiør

førsteklasses

førerstilling

først i køen

føre til jord

førstehjelper

føre i marken

ingeniør

vedrørende

ikke før

spørrelysten

tilhørende

arrangør

størstedelen

inferiør

tevlefør

tilbehør

svivørslig

ærerørig

gjøre gravid

forførende

redaktør

guvernør

radiorør

forstørre

tussmørke

henførelse

boksmører

gjøre mørke

marodører

pårørende

desertør

enhjørning

gjøre ugjort

gjøre ut for

gjøre urolig

oppførelse

opprørende

direktør

disfavør

pusterør

gjøre modell

tørr i halsen

hjøre ugjort

gjøre furore

gjøre gammel

skulptør

skjørlevnet

slukkøret

skjørlevner

servitør

nødtørft

gjøre gyldig

sjonglør

hærfører

oversmøre

ved første

på gjørs

overhøring

uopphørlig

tungkjørt

sluttføre

uførhetstrygd

oppføre seg

opphørssalg

opphøre med

overføring

skjørtejeger

samhørighet

kunngjøre

skakkjørt

låne øre

sjørøverhavn

knusktørr

tilhørighet

utilslørt

utilbørlig

medgjørlig

klargjøre

utgjøre for

livsførsel

reingjøre

redegjøre

kjøre opp med

i favør av

framføring

fortørnelse

gjøre tydelig

fremføring

gjøre stas av

få gjørt

frigjøring

formørkelse

forhøre seg

hjørnesteins-

blidgjøre

bønnhøre

hitrøre fra

forførerisk

godtgjøre

føre bak lyset

føre bevis for

gjøre knefall

gjøre kur til

gjøre bruk av

gjøre i stand

gjøre et hode

gjøre folk av

gjøre fortred

gjøre narr av

gjøre nervøs

førkristen tid

gjøre seg til

førstereisgutt

ført bak lyset

gjøre opprør

gjøre anskrik

hodetørkle

gjøre til sin

avsløre seg

jevnføring

ajourføre

innendørs

før hanen galer

gjøre skam på

før eller siden

før imperfektum

gjøre seg umak

traktørsted

tilbørlighet

gjøre seg fore

gjøre seg flid

rapportør

først og fremst

føre tilsyn med

ildopphør

frigjørende

gjøre til lags

gjøre vanntett

gjøre utslaget

forespørre

gjøre vesen av

folkefører

gjøre vold på

nedbørfattig

nødtørftig

fremførelse

førsteopptreden

framførelse

gjøre tjeneste

forsørge seg

gjøre stas på

renovatør

spanskrør

gjøre krus for

gjøre krus på

gjøre kål på

gjøre med barn

gjøre det godt

gjøre krav på

snøret i bånn

smør på flesk

gjøre fortgang

smøre tykt på

gjøre ende på

gjøre i penger

gjøre hærverk

spørsmålstegn

gjøre motstand

gi honnør

rådspørre

gatehjørne

kjøre seg fast

gjøre ære på

førstesidestoff

gjøre rådelig

gjøre alvor av

samhørig med

innovatør

gjøre opp fisk

gjøre arveløs

amatørmessig

reisefører

fullførelse

bladsmører

ha tørna for

kulekjører

kolportør

eksekutør

velgjørende

latterdør

krigførende

eksteriør

i førstningen

bjørnetjeneste

vise døren

møkkjører

draktklør

kommandør

blodtørstig

godgjørende

henføres til

tilhørerskare

umedgjørlig

rådføre seg

i første rekke

gjøre slutt på

tilhørerflokk

oppskjørtet

gjøre rent bord

hardkjøring

videreføre

gjøre skøy med

gjøre på trass

hjørne på seil

gjøre innhogg i

føre på avveier

berøringspunkt

snørr og tårer

gjøre kjent med

førsteprisvinner

gjøre seg liten

gjøre inngrep i

buksebjørn

sjelesørger

å høre etter

lommetørkle

teddybjørn

lutter øre

gjøre hudskifte

bløtgjøre

nedbørsfattig

i medfør av

forespørsel

i påhør av

klargjøring

forstørrende

miniskjørt

gjøre urett mot

muliggjøre

forbikjøre

gjøre det mulig

godgjørenhet

gjøren og laten

mørkets gjerning

gjøre vitterlig

gjøre vendereis

gjøre forskjell

innkjørt med

bevisføring

gjøre opp varme

gjøre noe etter

kunngjøring

gjøre nummer av

ettergjøre

fra først av

gjøre gjeldende

større enn null

spørre seg selv

gjøre bankerott

bannerfører

deklamatør

gjøre kompliment

instruktør

spisse ører

renovatører

gjøre noe av seg

gjøre døgervill

blekksmører

sympatisør

kontrollør

brettkjører

leverandør

gjøre det av med

rundspørring

arbeidsfør

gjøre til skamme

Jørgen hattemaker

etterspørre

gjøre til latter

være først

førsteoppførelse

gjøre strandhogg

krigshumør

avføringsmiddel

observatør

godt humør

akupunktør

mørkets frembrudd

gjøre utkast til

godtgjørelse

nødtørftshus

nyoppførelse

yte honnør

gjøre en stridig

ambassadør

gjøre seg lystig

gjøre godt igjen

vedtaksfør

provokatør

i ett kjør

ekspeditør

prosjektør

gjøre sin entré

gjøre sitt beste

turistfører

redegjørelse

translatør

flintebørse

skvadronør

programmør

skakk-kjørt

gjøre fremlegg om

Jørgen hattermaker

berøregå ut på

journalføre

gjøre gode penger

gjøre en ende på

gjøre hakkemat av

gjøre framlegg om

redegjøre for

markedsføre

helliggjøre

eneforsørger

ikke ørens lyd

billedgjøre

føre i sitt skjold

føre forhandlinger

gjøre store øyne

gjøre et overslag

etterspørsel

ubønnhørlig

mørkets gjerninger

gjøre underverker

i største laget

gå i dørken

om å gjøre

herliggjøre

tilbakeføre

gjennomføre

gjøre opphevelser

synliggjøre

het om ørene

gjennomført

kjøre på tjukken

gjøre regning med

ille berørt

dyktiggjøre

førstefødselsrett

videreføring

sammenrøring

bli oppført

gjøre om i penger

smøre for tykt på

fremmedfører

altavgjørende

de første skritt

gjøre en noe etter

arbeidsufør

entreprenør

undergjørende

epokegjørende

sinnsopprør

gjøre seg bemerket

gjøre med overlegg

gåpåhumør

markedsfører

hjemmehørende

gjøre fortgang med

saliggjørende

restauratør

gjøre seg klar til

rev bak øret

på gjenhør

gjøre inntrykk på

nå som før

gjøre helomvending

ingeniørsoldat

konspiratør

bekjentgjøre

på første ordet

gjøre overslag over

frigjøre seg for

fyllestgjøre

tydeliggjøre

gjøre seg skyldig i

tute ørene fulle

gjennomførlig

gjeninnføring

gjøre seg gjeldende

gjøre seg begrep om

i størrelsesorden

rådføre seg med

gjøre det klart for

gjennomføring

gjennomførsel

spørreundersøkelse

gjøre til syndebukk

levendegjøre

gjøre det visst med

solformørkelse

gjøre en ulykke på

fra første stund

umyndiggjøre

kryssforhøre

opp å kjøre

ha ørene på stilk

godgjøre seg med

hjemmehørende i

i godt humør

kjøre hodet i veggen

hviske i øret

gjøre seg ferdig med

utlove dusør

ute av humør

i krigshumør

verdenshjørne

i full vigør

gjøre svenske av seg

gjøre vei i vellinga

gjøre vold på fakta

på det tørre

gjøre seg til latter

kollaboratør

gjøre sitt fornødne

slokke tørsten

gjøre livet surt for

gjøre en distinksjon

gjøre myk eller mør

slalåmkjører

slukke tørsten

gjøre oppmerksom på

gjøre sin oppvartning

slektsspørsmål

dobbeltkjøring

forstørrelsesglass

gjøre varm om hjertet

gjøre vannavstøtende

nyttiggjøre seg

dyktiggjøre seg

verdsliggjøre

virkeliggjøre

ha å gjøre med

fremmedgjøring

tilintetgjøre

stridsspørsmål

ugjennomførlig

gjøre til virkelighet

tjenestegjøre

gjøre opphevelser mot

legemliggjøre

føre el. ha tilsyn med

holde ørene stive

gjøre et hode kortere

blodoverføring

pinlig berørt

gjøre det til en regel

før fanden får sko på

for døve ører

gjøre en beslutning om

strømtilfører

kaste på dør

sette kulør

gjøre seg fortjent til

som gjør forskjell

fyllestgjørende

plateannonsør

ved første øyekast

bekjentgjørelse

sivilingeniør

gjøre seg til gode med

stå for døren

protokollfører

privatsjåfør

fyldestgjørende

regnskapsfører

skjære i ørene

rengjøringsassistent

måneformørkelse

latterliggjøre

lykksaliggjøre

like om hjørnet

dyktiggjøre seg i

uskadeliggjøre

landstilhørighet

blant de første

vanskeliggjøre

fortørnelse heftighet

anskueliggjøre

tankeoverføring

gjøre en rangen stridig

frigjøringsbevegelse

gjøre til gjenstand for

føre el. ha kontroll med

offentliggjøre

gjøre regning uten vert

gjøre seg forhåpninger

gjøre seg til venns med

gjøre seg fortrolig med

legemliggjørelse

nettleverandør

gjøre seg til herre over

tilintetgjørende

kostgodtgjørelse

ikke krigførende

gjøre sine hoser grønne

ikke-krigførende

sitte overhørig

som tilhører andre

om person rørig

virkeliggjørelse

bekjenne kulør

tilintetgjørelse

kroken på døra

gjøre rent bordklargjøre

rettferdiggjøre

nødvendiggjøre

lytte ved dørene

mangfoldiggjøre

tute en ørene fulle

sannsynliggjøre

latterliggjørelse

lette på sløret

før man visste ordet av det

gjøre som én blir fortalt

offentliggjørelse

som seg hør og bør

forretningsfører

sette opp dusør

smøre seg med tålmodighet

gjøre et godt inntrykk på

stolen for døren

gjøre seg til talsmann for

tår over tørsten

heise opprørsfanen

være lutter øre

vått eller tørt

mistenkeliggjøre

se mørkt på tilværelsen

med et halvt øre

mangfoldiggjøring

fullstendiggjøre

gjøre en mygg til en elefant

grammofonsjarmør

bak lukkede dører

med nebb og klør

gjøre sine hoser grønne hos

ikke vinne gehør

gjøre en fjær til fem høns

gjøre en fjær til syv høns

rettferdiggjørelse

rettferdiggjøre seg

ikke gjøre fra eller til

oppslukt av mørket

ikke gjøre forskjell på

komme i berøring med

lysstreif i mørket

utrykningskjøretøy

som hører til dagens orden

som ild i tørt gress

som lar seg gjøre

et åpent spørsmål

komme ut å kjøre

sette spørsmålstegn ved

bringe til opphør

slå latterdøren opp

tjenestegjøreMateriale

ikke gjøre skam på maten

ikke fem flate øre

gå stille i dørene

skrive seg bak øret

gjøre gode miner til slett spill

med en rev bak øret

være ambassadør for

som står for døren

slå opp latterdøra

internettleverandør

slå opp latterdøren

gjennomsnittsstørrelse

internett-leverandør

hus med hjerte i døra

vende det døve øret til

som ikke gjør en katt fortred

så rart det enn høres

rett utenfor stuedøren

trengt opp i et hjørne

gyte olje på opprørt hav

helle olje på opprørt hav

være kommet opp å kjøre

ta seg en tår over tørsten

selge skinnet før bjørnen er skutt

være trengt opp i et hjørne

sette det lengste benet først

forstår at man har gjørt noe galt

å gå inn av det ene øret og ut av det andre

som ikke har noe med saken å gjøre

la gå inn av det ene øret og ut av det andre

ildsjelaktiv deltakerengasjert aktør
© Wild Wild Web 2012