Synonymer.no

øke verdien

Meningsgruppe: 1

bearbeide

Meningsgruppe: 2

adle

dyrke opp

forbedre

foredle

forfine

forskjønne

heve

høyne

kultivere

lutre

løfte

raffinere

rense

utvikle

videreutvikle
© Wild Wild Web 2012