Synonymer.no

ægide

Meningsgruppe: 1

asylrett

beskyttelse

bolverk

forsvar

frelse

hegn

immunitet

ly

omsorg

patronasje

patronat

proteksjon

sikkerhet

skjul

varetekt

verge

Meningsgruppe: 2

administrasjon

anførsel

auspisier

dominans

førerskap

hegemoni

herredømme

kommando

ledelse

lederskap

oppsyn

regi

styre

styring
© Wild Wild Web 2012