Synonymer.no

åpning

Meningsgruppe: 1

albuerom

alburom

apertur

armslag

atkomst

avgrunn

avløp

avsnitt

avstand

avtrekk

avtrykk

bane

bel

beskytte

bor

bresje

brevsprekk

brist

brudd

bryte

bule

bulk

dal

del

delta

dren

dump

emmert

esplanade

estuar

fals

forbindelse

fordypning

forsenkning

forskjell

forsvare

forum

fure

gambit

gap

gatt

glap

glenne

glipe

glugg

glugge

gløtt

grav

grop

grotte

grugg

grøft

gå i bresjen for

hakk

hol

hule

hull

hulning

høl

ilegg

innfallsport

intervall

isforre

klaff

klare

klaring

kloakk

klyss

krater

kulp

kulvert

lakune

lekk

lekkasje

ljore

lomme

luke

lysning

mellomrom

munn

munning

munnstykke

nisje

nåløye

opphav

opphold

oppklaring

os

passasje

pause

pistong

plass

platå

pore

punktering

pusterom

på vidt gap

renne

revne

risse

rom

rotunde

rover

rynke

råk

rør

senkning

sjakt

skål

skår

sluk

slump

sluse

slå en bresje i

smette

smotte

spalte

spatium

spjeld

spor

sprekk

sprik

stikk

strime

svart hull

sår

søkk

tomrom

torv

trakt

tun

utetthet

utløp

vak

ventil

vindu

våk

åpen

øye

Meningsgruppe: 2

avspark


Andre relevante treff:

åpnings-

likåpning

forhåpning

åpning i skylag

lage åpning

smykket portåpning

gjøre seg forhåpninger
© Wild Wild Web 2012