Synonymer.no

åpenbare

Meningsgruppe: 1

bemerke

benevne

formulere

framstille

hevde

legge for dagen

nevne

omtale

ordlegge

påstå

si

tilkjennegi

uttale

ymte

ytre

åpne

Meningsgruppe: 2

beskrive

Meningsgruppe: 3

advisere

annonsere

ansvarlig

ansvarsfull

avdekke

avertere

avsløre

bekjentgjøre

bekrefte

betro

betro seg

betro seg til

betrodd

bevise

bevitne

blottstille

buse

buse ut med

buse ut med

bære preg av

dele med

erklære

forklare

forkynne

fortelle

fortelle om

fremføre

gi beskjed om

gi fritt spill til

gi til kjenne

gjøre kjent

gjøre kjent med

ikke holde tett med

ikke holde tett med

indikere

informere

innrømme

innvie i

komme

kunngjøre

la komme ut

la forstå

la skravla gå

lekke opplysninger

lette på lokket

lette sitt hjerte

lette sitt hjerte for

lufte

meddele

melde

nøkkel-

offentliggjøre

oppgi

opplate sin munn

opplate sin røst

opplyse

opprinne

overbringe

overordnet

proklamere

røpe

skrifte

skrifte for

snakke ut med

snakke fritt

snakke høyt om

snakke rett fra leveren

snakke ut

stadfeste

ta hull på byllen

tale fritt

tilstå

tilstå overfor

tyde på

underrette om

utbasunere

uttrykke

vise

vite

vitne

vitne om

åpenbare seg

åpne seg

åpne seg for

åpne seg for

åpne sitt hjerte for

Meningsgruppe: 4

angi

Meningsgruppe: 5

kamuflere

skjule


Andre relevante treff:

åpenbare seg
© Wild Wild Web 2012